fbpx

Category: FAQ

CGMP là gì?

GMP Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu thật ngắn gọn về GMP (Good Manufacturing Practices) GMP – Thực hành tốt sản xuất gồm những quy định do FDA – Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đặt ra để kiểm soát toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng […]

Hướng Dẫn Của ASEAN Về Thực Hành Tốt Sản Xuất Mỹ Phẩm

Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được đưa ra nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp mỹ phẩm tuân thủ theocác điều khoản của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Vì quy định này chỉ có tính chất áp dụng riêng đối với các sảnphẩm mỹ phẩm, nguyên tắc của Thực hành tốt sản […]